Комбінований звіт про надходження та використання грошових коштів (2018)
Аудиторська перевірка Комбінованого звіту про надходження та використання грошових коштів Благодійної організації «Фонд Олени Пінчук» «Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» (Великобританія) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, та накопичувальним підсумком на цю дату виконана незалежним аудитором – міжнародною аудиторською компанією Ernst & Young Audit Services – у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту.